Công tắc áp suất Dwyer

Công tắc áp suất Dwyer

đại lý dwyer | nhà phân phối dwyer | van điện dwyer | thiết bị đo độ ẩm dwyer

 Model Description
Công tắc áp suất DA-21-153-10S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 25-600 psig, 25 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-11S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 50-1000 psig, 60 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-12S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 100-1500 psig, 90 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-13S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 300-2500 psig, 150 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-15S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 500-5000 psig, 450 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-16S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 800-8000 psig, 750 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-25S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 30″ Hg Vac-60 psig, 6 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-26S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 30″ Hg Vac-75 psig, 8 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-5S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 2-60 psig, 4 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-6S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 5-100 psig, 6 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-8S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 10-200 psig, 8 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-9AS Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 40-350 psig, 14 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-21-153-9S Pressure switch, 403SS Bourdon tube, range 10-300 psig, 14 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-1 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 1/8-15 psig, 1 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-2 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 30-0″ Hg Vac, 2″ Hg min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-27 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 25″ Hg Vac-50 psig, 3.5 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-3 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 10″ Hg Vac-12 psig, 1 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-3A Pressure switch, brass Bourdon tube, range 1/8-20 psig, 1 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-4 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 1-35 psig, 1.75 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-5 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 2-60 psig, 3 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-6 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 5-100 psig, 3.75 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-7 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 5-150 psig, 6 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-8 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 10-200 psig, 8 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-31-153-9 Pressure switch, brass Bourdon tube, range 10-300 psig, 12 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-11E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 100-1000 psig, 100 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-13E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 200-2500 psig, 210 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-21E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 30-400 psig, 30 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-22E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 75-800 psig, 75 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-23E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 5-75 psig, 3 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-24E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 10-150 psig, 6 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-26E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 30″ Hg Vac-75 psig, 7 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-6E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 10-100 psig, 7 psig min. deadband.
Công tắc áp suất DA-41-153-9E Pressure switch, 316SS Bourdon tube, range 10-300 psig, 18 psig min. deadband.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *