Nhà phân phối Vipa

Nhà phân phối Vipa

đại lý vipa | nhà phân phối vipa | bộ điều khiển vipa | đại lý module vipa

Order no. Name/Description
Vipa 221-1BF00 SM 221 – Digital input
8x DI
DC 24 V
Vipa 221-1BF10 SM 221 – Digital input
8x DI
DC 24 V
Delay time 0,2 ms
Vipa 221-1BF21 SM 221 – Digital input
8x DI
DC 24 V
Delay time 0,2 ms
Alarm
Vipa 221-1BF30 SM 221 – Digital input ECO
8x DI
DC 24 V
Vipa 221-1BF50 SM 221 – Digital input
8x DI
DC 24 V
NPN
Vipa 221-1BH00 SM 221 – Digital input
16x DI
DC 24 V
For conversion module UB4x
With LED status display
Vipa 221-1BH10 SM 221 – Digital input
16x DI
DC 24 V
Vipa 221-1BH20 SM 221 – Digital input
16x DI
DC 24 V
Thereof Counter 1x 32 Bit
Up to 100 kHz
LED status display
Vipa 221-1BH20 SM 221 – Digital input
16x DI
DC 24 V
Thereof Counter 1x 32 Bit
Up to 100 kHz
LED status display
Vipa 221-1BH30 SM 221 – Digital input ECO
16x DI
DC 24 V
Vipa 221-1BH50 SM 221 – Digital input
 đại lý Vipa 221-1BH50
16x DI
DC 24 V
NPN
For conversion module UB4x
With LED status display
Vipa 221-1FF50 SM 221 – Digital input
8x DI
AC/DC 180…265 V
Vipa 221-2BL10 SM 221 – Digital input
 đại lý Vipa 221-2BL10
32x DI
DC 24 V
Vipa 222-1BF00 SM 222 – Digital output
 mô đun Vipa 222-1BF00
8x DO
DC 24 V
1:00 SA
Vipa 222-1BF10 SM 222 – Digital output
8x DO
DC 24 V
2:00 SA
Vipa 222-1BF30 SM 222 – Digital output ECO
8x DO
DC 24 V
0,5 A
Vipa 222-1BH00 SM 222 – Digital output
16x DO
DC 24 V
0,5 A
Für Umsetzbaugruppe UB4x
With LED status display
Vipa 222-1BH10 SM 222 – Digital output
 mô đun Vipa 222-1BH10
16x DO
DC 24 V
1:00 SA
Total current up to 10 A
Vipa 222-1BH20 SM 222 – Digital output
16x DO
DC 24 V
2:00 SA
Total current up to 10 A
Vipa 222-1BH30 SM 222 – Digital output ECO
16x DO
DC 24 V
0,5 A
Vipa 222-1BH50 SM 222 – Digital output
16x DO
DC 24 V
0,5 A
NPN
For conversion module UB4x
Vipa 222-1BH51 SM 222 – Digital output
16x DO
DC 24 V
0,5 A
NPN
Vipa 222-1FF00 SM 222 – Digital output
8x DO
DC 400 V
AC 230 V
0,5 A
Solid-state relay
Vipa 222-1HD10 SM 222 – Digital output
4x DO
DC 30 V
AC 230 V
5:00 SA
Isolated per channel
Relay
Vipa 222-1HF00 SM 222 – Digital output
8x DO
DC 30 V
AC 230 V
5:00 SA
Relay
Vipa 222-2BL10 SM 222 – Digital output
 mô đun Vipa 222-2BL10
32x DO
DC 24 V
1:00 SA
2 groups each 16x DO
Total current per group 10 A
Vipa 223-1BF00 SM 223 – Digital in-/output
8x DIO
DC 24 V
DO 1 A
Diagnostic function
Vipa 223-2BL10 SM 223 – Digital in-/output
16x DI
16x DO
DC 24 V
1:00 SA
Total current up to 10 A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *