Đại lý PLC Omron

Đại lý PLC Omron

PLC Omron CQM1H-CPU61
PLC Omron CQM1H-ID212
PLC Omron CQM1H-OD214
PLC Omron CQM1H-OC222
PLC Omron CP1E-E40SDR-A
PLC Omron CP1A-60CDR-A-V1
PLC Omron CP1L-M40DR-A

Contactor Siemens 3RT1036-1AF04
Contactor Siemens 3RT1045-1AF04
Tiếp điểm phụ Siemens 3RH1921-1FC22
Tiếp điểm phụ Siemens 3RH1921-1KA11
Rơle nhiệt Siemens 3RU1136-4BB0
Rơle nhiệt Siemens 3RU1136-4FB0
Rơle nhiệt Siemens 3RU1146-4FB0
Rơle nhiệt Siemens 3RU1146-4BB0
Bộ nguồn 24V-2.5A
Rơ le trung gian MY2N-24V
Rơ le trung gian MY2N-110V
Rơ le trung gian MY2N-220V
Rơ le trung gian MY4N-24V
Rơ le trung gian MY4N-110V
Biến tần Omron 3G3MX2-A2007
Biến tần Omron 3G3MX2-A4007
Rơ le trung gian MY4N-220V
Bộ điều khiển nhiệt độ
Cảm biến từ E2E2-X5MC1
Cảm biến từ E2E2-X5MF1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *