Encoder I41-P-500MNF26PL2/S143 

Encoder I41-P-500MNF26PL2/S143

Đại lý I41-P-500MNF26PL2/S143

Codice Produttore Descrizione
I40Y200BNF26S13 LIKA I40-Y-200BNF26/S13

I41H1000ZCU46L2 LIKA I41-H-1000ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 1000 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H100ZCU46L2 LIKA I41-H-100ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 100 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H1024ZCU46L2 LIKA I41-H-1024ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 1024 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H10ZCU46R LIKA I41-H-10ZCU46R

I41H200ZCU46 LIKA I41-H-200ZCU46

I41H200ZCU46L2 LIKA I41-H-200ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 200 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H360ZCU46L2 LIKA I41-H-360ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 360 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H500ZCU46L2 LIKA I41-H-500ZCU46L2 – Encoder diam. 40 mm, 500 PPR, AB0 /AB0, cavo 2 metri

I41H500ZCU46R LIKA I41-H-500ZCU46R

I41H500ZCU46RL4 LIKA I41-H-500ZCU46RL4

I41L1024ZCU16R LIKA I41-L-1024ZCU16R encoder

I41P2500BNF26RL7 LIKA I41-P-2500BNF26RL7

I41P500BNF26RL7 LIKA I41-P-500BNF26RL7

I41P500MNF26PL2S143 LIKA I41-P-500MNF26PL2/S143

I41Y200BNF26L2 LIKA I41-Y-200BNF26L2

I41Y500BNF26PC LIKA I41-Y-500BNF26PC

I41Y635BNF18Q LIKA I41-Y-635BNF18Q

I41L250ZCU16 LIKA I41L250ZCU16

I50Y250BNF210L05S63 LIKA I50-Y-250BNF210L0,5/S635; Or: IT – Hs code: 90318098

I58H1000ZCU46RL2 LIKA I58-H-1000ZCU46RL2 – Encoder diam. 58 mm, 1000 PPR, AB0 /AB0, cavo radiale 2 m

I58H1000ZCZ46 LIKA I58-H-1000ZCZ46 – Encoder diam. 58 mm, 1000 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli

I58H1000ZCZ46R LIKA I58-H-1000ZCZ46R – Encoder diam. 58 mm, 1000 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli radiale

I58H1024ZCU46RL2 LIKA I58-H-1024ZCU46RL2 – Encoder diam. 58 mm, 1024 PPR, AB0 /AB0, cavo radiale 2 m

I58H1024ZCZ46 LIKA I58-H-1024ZCZ46 – Encoder diam. 58 mm, 1024 PPR, AB0 /AB0, conn. 12 poli

nhà phân phối lika | đại lý phân phối lika | nhà phân phối I41-P-500MNF26PL2 / S143 | đại lý encoder lika

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *