Module GE IC693CPU350

Module GE IC693CPU350

Module GE CPU 350

Thông số kỹ thuật mô đun IC693CPU350

Mã hiệu: IC693CPU350
– CPU Type: Single slot CPU module
– Total Baseplates per System: 8 (CPU baseplate + 7 expansion and/or remote).
– Processor Speed: 25 MegaHertz
– Processor Type :80386EX.
– User Program Memory (maximum) 32K Bytes (not configurable).
– Communications: LAN – Supports multidrop. Also supports Ethernet, FIP,
Profibus, GBC, GCM, GCM+ option modules.

GE IC693MDL645RR
GE IC693MDL646
GE IC693MDL646CA
GE IC693MDL646LT
GE IC693MDL646RR
GE IC693MDL648
GE IC693MDL653RR
GE IC693MDL654
GE IC693MDL654CA
GE IC693MDL654LT
GE IC693MDL654RR
GE IC693MDL655
GE IC693MDL655CA
GE IC693MDL655LT
GE IC693MDL655RR
GE IC693MDL660
GE IC693MDL730
GE IC693MDL730LT
GE IC693MDL730RR
GE IC693MDL731
GE IC693MDL731LT
GE IC693MDL731RR
GE IC693MDL732
GE IC693MDL732RR
GE IC693MDL733
GE IC693MDL733RR
GE IC693MDL734
GE IC693MDL734CA
GE IC693MDL734LT
GE IC693MDL734RR
GE IC693MDL740
GE IC693MDL740CA
GE IC693MDL740LT
GE IC693MDL740RR
GE IC693MDL741
GE IC693MDL741CA
GE IC693MDL741LT
GE IC693MDL741RR
GE IC693MDL742
GE IC693MDL742LT
GE IC693MDL742RR
GE IC693MDL748
GE IC693MDL750RR
GE IC693MDL751RR
GE IC693MDL752
GE IC693MDL752CA
GE IC693MDL752LT

đại lý IC693CPU350 | nhà phân phối IC693CPU350 | mô đun IC693CPU350 | cpu IC693CPU350

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *