Nhà phân phối Contactor Siemens

Nhà phân phối Contactor Siemens

Contactor Siemens 3RT1054-1AP36
Contactor Siemens 3RT1056-6AP36
Contactor Schneider LC1D65
Contactor Schneider LC1D50
Thermal overload relay Schneider LRD345
Contactor Siemens 3RT1046-1BB40
Contactor Siemens 3RT1045-1BB40
Contactor Siemens 3RT1044-1BB40
Contactor Siemens 3RT1036-1BB40
Contactor Siemens 3RT1045..1A
Contactor Siemens 3RT1035..1A
Contactor Siemens 3RT1054-1..6
Contactor Schneider LCD1D80~AC
Contactor Schneider LCD1D21~AC
Thermal Overload Relay Schneider LR2D33
Thermal Overload Relay Schneider LRD21
Contactor Schneider LCD1D12
Thermal Overload Relay Schneider LRD16
Contactor Schneider LC1D12
Contactor Schneider C1D09
Thermal overload relay Schneider LRD14~AC/1NO,1NC
Thermal Overload Relay Schneider LRD05~AC/1NO,1NC
SEW Eurodrive Sine Encoder type OG-73-S-SN1024 UB: 7 … 30VDC, 1024 1 Vpp
Encoder HEIDENHAIN type ROD-486-5000-03S12-03 ID 377 240-05 5V (+-10%), 1 Vss
Impulse and Frequency multiplier Motrona type FM260
Brake Resistor SEW type BW 100-006 R=100Ohm, P=600W
Motor MK096-D2-002 (for Cooling fan: GR25V-6IK.BF.1R ZỊHL-ABEGG)
Level transmitter NRGT 26-1
Relay thermal overload 18A (LS MT-32-18)
Relay thermal overload 4A (LS MT-12-4)
Level electrode NRGS 16-1
Contactor Eaton DIL M80 XTCE080F
Contactor Eaton DIL M50 XTCE050D
Contactor Eaton DIL M40 XTCE050D
Thermal overload relay Schneider LRD3363C
Thermal overload relay Schneider LRD3359C

đại lý Contactor Siemens | nhà phân phối rơ le nhiệt siemens | đại lý rơ le nhiệt schneider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *