Bộ nguồn EA Elektro Automatik EA PS 824 20SM

Bộ nguồn EA Elektro Automatik EA PS 824 20SM

đại lý EA-PS 824-20SM | nhà phân phối EA Elektro Automatik | đại lý EA Elektro-Automatik
Power Supply 24-28V / 0,42A

EA-PS 824-004 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917151
Einbaunetzgerät 24-28V / 1,25A EA-PS 824-012 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 24-28V / 1,25A

EA-PS 824-012 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917152
Einbaunetzgerät 24-28V / 2,5A EA-PS 824-025 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 24-28V / 2,5A

EA-PS 824-025 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917153
Einbaunetzgerät 24-28V / 4,2A EA-PS 824-040 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 24-28V / 4,2A

EA-PS 824-040 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917154
Einbaunetzgerät 12-15V / 0,83A EA-PS 812-010 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 12-15V / 0,83A

EA-PS 812-010 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917155
Einbaunetzgerät 12-15V / 2,5A EA-PS 812-022 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 12-15V / 2,5A

EA-PS 812-022 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917156
Einbaunetzgerät 12-15V / 5A EA-PS 812-045 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 12-15V / 5A

EA-PS 812-045 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 38917157
Einbaunetzgerät 12-15V / 6,5A EA-PS 812-070 KSM Ue:90-264VAC
Power Supply 12-15V / 6,5A

EA-PS 812-070 KSM Ue:90-264VAC

Purchase order number: 35320193
Hutschienennetzteil 12-15V / 16 A EA-PS 812-16 SM Ue 100-240 VAC
Top hat rail power supply 12-15V / 16 A

EA-PS 812-16 SM Ue 100-240 VAC

Purchase order number: 35320194
Hutschienennetzteil 24-28V / 10 A EA-PS 824-10 SM Ue 100-240 VAC
Top hat rail power supply 24-28V / 10 A

EA-PS 824-10 SM Ue 100-240 VAC

Purchase order number: 35320197
Hutschienennetzteil 24-28V / 20 A EA-PS 824-20 SM Ue 100-240 VAC
Top hat rail power supply 24-28V / 20 A

EA-PS 824-20 SM Ue 100-240 VAC

Purchase order number: 35320198
Hutschienennetzteil 48-56V / 10 A EA-PS 848-10 SM Ue 100-240 VAC
Top hat rail power supply 48-56V / 10 A

EA-PS 848-10 SM Ue 100-240 VAC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *