Cảm biến Conch QS-1705

Cảm biến Conch QS-1705

Thông số kỹ thuật cảm biến QS-1705

đại lý QS-1705 | nhà phân phối QS-1705 | đại lý conch | cảm biến QS-1705

QS-1705: Sensing distance 5mm
Model Explanation :
QS-1705NA(PA): NPN/PNP Normally Open
QS-1705NB(PB): NPN/PNP Normally Close
Product Specifications :

Max. Operating Distance
5mm±10%
Secure Sensing Range
0~4mm
Standard Sensing Object
Iron steel 17*17*1mm
Hysteresis
15% less of operation distance
Supply Voltage
10~30VDC
Current Consumption
10mA or less
Output Current
Maximum sink current 150mA
Residual Voltage
1.5V or less (at 150mA sink current)
Max. Response Frequency
600Hz
Degree of Protection
IP67
Temperature / Humidity
-20~+ 70℃ / 35%~95% RH, Storage: -20~+ 70℃ / 35%~95% RH
Material
ABS
Weight
49g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *