Cảm biến chênh áp DPTE50S

Cảm biến chênh áp DPTE50S

Thông số kỹ thuật Honeywell DPTE50S

DPTM50 -50 ~ 0 ~ +50 Pa1) 20kPa 40kPa
DPTM110 -100 ~ 0 ~ +100 Pa1) 20kPa 40kPa
DPTM550 -500 ~ 0 ~ +500 Pa1) 20kPa 40kPa
DPTM1100 -1k~ 0 ~ +1kPa2) 40kPa 70kPa
DPTM100 0 ~ 100Pa1) 0 ~250Pa 20kPa 40kPa
DPTM250 0 ~ 250 Pa1) 0 ~500Pa 20kPa 40kPa
DPTM500 0 ~ 500 Pa1) 0 ~1kPa 20kPa 40kPa
DPTM1000 0 ~ 1kPa1) 0 ~2.5kPa 40kPa 70kPa
DPTM5000 0 ~ 5kPa3) 0 ~10kPa 60kPa 120kPa

C7110A1010 Sensor
GD250W4NB CO GAS DETECTOR, 0~250PPM, 2~10Vdc (4~20mA) Output, 3& 4 Wire, 24Vac
UEC24014M262M900/U H20 DIFF PRES SW
H7012A1010 ROOM HUMIDITY SENSOR
H7012B1030 ROOM HUMIDITY & TEMP SENSOR 0-10VDC
H7508B1060 OUTDOOR HUMIDITY AND TEMP. TRANSMITTER
H7508B1080 OUTDOOR HUMIDITY AND TEMP. TRANSMITTER
DPTE1000S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC, -1000/+1000Pa
DPTE102 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC,0-100Pa / 250Pa
DPTE5000 DIFF.PRESS.TRANSM. 3-WIRE, DPTE, 0-5000/0-10000pa
DPTE50S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC, -50/+50Pa
DPTE100 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC,0-100Pa / 250Pa
DPTE50SD DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC, -50/+50Pa
DPTE1000 DIFF.PRESS.TRANSM. 3-WIRE, DPTE, 0-1000/
DPTE250 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC,0-250Pa / 500Pa
DPTE100D DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC,0-100Pa / 250Pa
DPTE500S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC, -500/+500Pa
DPTE500 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC,0-500Pa / 1000Pa
DPTE5002 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC,0-5000Pa / 10000Pa
DPTE100S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,3-wire / ACDC, -100/+100Pa
DPTE1000D DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC,0-1000Pa / 2500Pa
DPTE250D DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC,0-250Pa / 500Pa
DPTE5000D DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC,0-5000Pa / 10000Pa
DPTE502 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC,0-500Pa / 1000Pa
DPTE1002 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC,0-1000Pa / 2500Pa
DPTE100SD DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC, -100/+100Pa
DPTE1000SD DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC, -1000/+1000Pa
DPTE102S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC, -100/+100Pa
DPTE500D DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER With display,3-wire / ACDC,0-500Pa / 1000Pa
DPTE52S DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER,2-wire / DC, -50/+50Pa

đại lý DPTE50S | nhà phân phối DPTE50S | cảm biến DPTE50S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *