Thứ Tư , Tháng Mười Hai 7 2022
đại lý DWYER

Đại lý DWYER

Đại lý DWYER

Mã hiệu Cổng ren Valve Kiểu kết nối
DWYER RDCV20T 3/4″ Remote NPT
DWYER RDCV20C 3/4″ Remote Coupling
DWYER DCV20T1D 3/4″ Integral¹ NPT
DWYER DCV20C1D 3/4″ Integral¹ Coupling
 RDCV25T 1″ Remote NPT
 RDCV25C 1″ Remote Coupling
 DCV25T1D 1″ Integral¹ NPT
 DCV25C1D 1″ Integral¹ Coupling
 RDCV35T 1-1/2″ Remote NPT
 RDCV35C 1-1/2″ Remote Coupling
 DCV35T1D 1-1/2″ Integral¹ NPT
 DCV35C1D 1-1/2″ Integral¹ Coupling
 RDCV45T 1-1/2″ Remote NPT
 RDCV45C 1-1/2″ Remote Coupling
 DCV45T1D 1-1/2″ Integral¹ NPT
 DCV45C1D 1-1/2″ Integral¹ Coupling
 RDCV50T 2″ Remote NPT
 DCV50T1D 2″ Integral¹ NPT
 RDCV62T 2-1/2″ Remote NPT
 DCV62T1D 2-1/2″ Integral¹ NPT
 RDCV76T 3″ Remote NPT
 DCV76T1D 3″ Integral¹ NPT

đại lý DWYER, nhà phân phối DWYER, van điện DWYER, thiết bị đo độ ẩm DWYER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.