Đại lý DWYER

Đại lý DWYER

Mã hiệu Cổng ren Valve Kiểu kết nối
DWYER RDCV20T 3/4″ Remote NPT
DWYER RDCV20C 3/4″ Remote Coupling
DWYER DCV20T1D 3/4″ Integral¹ NPT
DWYER DCV20C1D 3/4″ Integral¹ Coupling
 RDCV25T 1″ Remote NPT
 RDCV25C 1″ Remote Coupling
 DCV25T1D 1″ Integral¹ NPT
 DCV25C1D 1″ Integral¹ Coupling
 RDCV35T 1-1/2″ Remote NPT
 RDCV35C 1-1/2″ Remote Coupling
 DCV35T1D 1-1/2″ Integral¹ NPT
 DCV35C1D 1-1/2″ Integral¹ Coupling
 RDCV45T 1-1/2″ Remote NPT
 RDCV45C 1-1/2″ Remote Coupling
 DCV45T1D 1-1/2″ Integral¹ NPT
 DCV45C1D 1-1/2″ Integral¹ Coupling
 RDCV50T 2″ Remote NPT
 DCV50T1D 2″ Integral¹ NPT
 RDCV62T 2-1/2″ Remote NPT
 DCV62T1D 2-1/2″ Integral¹ NPT
 RDCV76T 3″ Remote NPT
 DCV76T1D 3″ Integral¹ NPT

đại lý DWYER, nhà phân phối DWYER, van điện DWYER, thiết bị đo độ ẩm DWYER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *