Đại lý phân phối Unelec

Đại lý phân phối Unelec

đại lý unelec | nhà phân phối unelec | máy cắt unelec | máy cắt chân không acb unelec

Máy cắt SPNW 400 3P 3D 775574
Máy cắt SPNW 630 3P 3D 775573
Máy cắt SPNW 800 3P 3D 776303
Máy cắt SPNW1000 3P 3D 776311
Máy cắt SPNW 1250 3P 3D 776321
Máy cắt SPNW 1600 3P 3D 776331
Máy cắt SPNW 2000 3P 3D 776341
Máy cắt SPNW 2500 3P 3D 776351
Máy cắt SPNW 800 4P 3D 776304
Máy cắt SPNW 1000 4P 3D 776312
Máy cắt SPNW 1250 4P 3D 776322
Máy cắt SPNW 1600 4P 3D 776332
Máy cắt SPNW 2000 4P 3D 776342
Máy cắt SPNW 2500 4P 3D 776352
Máy cắt Cradle 3P frame 1+ front terminals 756100
Máy cắt Cradle 3P frame 2+ front terminals 756102
Máy cắt Cradle 4P frame 1+ front terminals 756101
Máy cắt SPW 400 3P 3D 755544
Máy cắt SPW 630 3P 3D 755543
Máy cắt SPW 800 3P 3D 756301
Máy cắt SPW 1000 3P 3D 756311
Máy cắt SPW 1250 3P 3D 756321
Máy cắt SPW 1600 3P 3D 756331
Máy cắt SPW 2000 3P 3D 756341
Máy cắt SPW 2500 3P 3D 756351
Máy cắt SPW 800 4P 3D 756302
Máy cắt SPW 1000 4P 3D 756312
Máy cắt SPW 1250 4P 3D 756322
Máy cắt SPW 1600 4P 3D 756332
Máy cắt SPW 2000 4P 3D 756342
Máy cắt SPW 2500 4P 3D 756352
Phụ kiện Motor control unit 220 V AC 756233
Phụ kiện Motor control unit 220 V DC 756215
Phụ kiện Motor control unit 110 V AC 756201
Phụ kiện Motor control unit 110 V DC 756213
Phụ kiện Shunt trip 220 V AC/DC 770016
Phụ kiện Shunt trip 110 V AC/DC 770013
Phụ kiện Auxiliary contact (AS) 756062
Phụ kiện Fault contact (BA) 752817
Phụ kiện UV release 220 V AC/DC 770026
Phụ kiện UV release 110 V AC/DC 770023
Phụ kiện MTL protection unit 757767
Phụ kiện MTS protection unit 757766
Phụ kiện MTU protection unit 757765
Phụ kiện RV23 protection relay 755365
Phụ kiện RV+ protection relay755372
Phụ kiện RV and RW test unit RWV00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *