Van giảm áp ZJY46H

Van giảm áp ZJY46H

Thông số kỹ thuật van Pilot ZJY46H

Maximum Application Loader:800MW
Maximum application water:5000m3/h
Maximum applied head:370m
Maximum reduction ratio:12:1
caliber:DN50-DN500
Pressure grade:1.6MPa-6.4MPa

(1) Reservoir water level

Check the flood level 634.10 m (P=0.1%)

Design flood level 631.01m (P=0.5%)

Normal water level 630.00 m

Restricted water level during flood season (6, July) 626.24 m

(August) 628.12 m

Dead water level 585.00 m

(2) tail water outlet water level

Check flood level 490.46m (P=0.02%)

485.11m (P=0.1%)

Design flood level 483.61m (P=0.2%)

482.13m (P=0.5%)

Design tail water level 433.40 (Q=573m3/s)

Measured zui low tail water level 430.70m

(3) Power station head

Zui big head 200.00m

Weighted average head 186.15 m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *