Nhà phân phối Dold

Nhà phân phối Dold

OA5672.11/208 DC80V 12800Ω 10A 250VAC Nr.0049115

OA5611.48/2500L1/61 DC85V 12100Ω 8A 250VAC Nr.0049076

OA5669.12/3095L1/61 DC12V 210Ω 8A 250V Nr.0052285

OA5602.18/2007L1/61 10A 24V 250V 570Ω Nr.0057385

OA5602.50/2033L1/61 10A 24V 250V 570Ω Nr.0041165

OA5602.50/2037L1/61 10A 24V 250V 570Ω Nr.0057792

OA5603.57/2213L1/61 10A DC24V AC250V 460Ω Nr.0041602

OA5601.48/2123L1/61 10A DC24V AC250V 770Ω Nr.0040690

OW5669.12/698/61 DC10V DC10V 8A 250V Nr.0045443

BA7924.21 AC230V 0.3-3S Nr.0039705 BN5930.48 DC24V Nr.0041438

BD5935.48/61 AC50/60HZ 230V Nr.0048717

BN3081.63/61 AC50/60HZ 230V Nr.0048701

BA9053/710 AC/DC80-230V AC0.5-5A UH230V Nr.0058330

LG5925.02 AC/DC24V Nr.0057272 BD5980N.02 Nr.0035300

BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V Nr.0041428

BA9054/011 AC25-250V UH AC230V Nr.0053681 BA9043/002 AC50/60HZ 230/400V Nr.0039121

AN9842.82/012 AC1-10A UHAC230V Nr.0029025 BA9053/010 AC0.1-1A AC110V 0-20S Nr.0053114

BG5933.22 DC24V Nr.0049544 BG5912.04/00000 DC24V Nr.0056402

LG3096.60 DC24V Nr.0056147 BN3081.63/61 AC/DC24V Nr.0048700

BG5924.04/61 AC/DC24V Nr.0059339 BG5929.60/61 AC/DC24V Nr.0056182

IK9065.11/100 3AC400V 0.4-8A Nr.005535 MK9163N DC24V Nr.0055975

AD5992 AC50/60HZ 230V Nr.0032361 AD5988 AC50/60HZ 230V Nr.0032367

BA9038.11 AC50/60HZ 230V Nr.0026885 BA9038.11/503 AC50/60HZ 230V Nr.0055407

BH5932.22/011 AC/DC24V Nr.0052781 AI938.01 Nr.0001205

MK9151N.02 0.02-4.5M AC230V 0.2-20S Nr.0058201

AI896.07 AC45-400HZ 230V 11K Nr.00896.07 BA7924.21/002/61 DC24V 1S Nr.0057519

BO5988.61/024/61 DC24V+AC230V Nr.0048696 BG5912.81/00000 DC24V Tv=0-3S Nr.0056547

BH5911.03/00MF0 DC24V Nr.0055531

BH5914.08/00MF0 DC24V Nr.0056460

BG5914.08/00MF0 DC24V Nr.0056633 BH5552 Nr.0056874

AA9837.12/032 10-30HZ UH DC24V Nr.0045683

BH5928.93/61 AC/DC24V 1-10S Nr.0053814

ML7870.81 AC/DC24V+AC110-127V Nr.0040345

đại lý dold | rơ le bảo vệ dold

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *