Cảm biến H7080B2103

Cảm biến H7080B2103

Cảm biến H7080B2103 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 3%, NTC20K
Cảm biến H7080B2105 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 5%, NTC20K
Cảm biến H7080B3102 FLD DEVICES Temp & Hum, RH 2%,Pt1000, 0°C~50°C
Cảm biến H7080B3103 FLD DEVICES Temp & Hum,RH 3%, Pt1000, 0°C~50°C
Cảm biến H7080B3105 FLD DEVICES Temp & Hum, Pt1000, RH 5%, 0°C~50°C
Cảm biến H7080B3242 FLD DEVICES Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C
Cảm biến H7080B3243 FLD DEVICES Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C
Cảm biến H7080B3272 FLD DEVICES Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA, 0°C~70°C
Cảm biến H7080B3273 FLD DEVICES Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA, 0°C~70°C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *