Chủ Nhật , Tháng Mười 25 2020

Khởi động mềm CDRA055T4

Recent Posts

Module GE IC693CPU350

Module GE IC693CPU350 Module GE CPU 350 Thông số kỹ thuật mô đun IC693CPU350 Mã hiệu: IC693CPU350 – CPU Type: Single slot CPU module – Total Baseplates per System: 8 (CPU baseplate + 7 expansion and/or remote). – Processor Speed: 25 MegaHertz – Processor Type :80386EX. – User Program Memory …

Read More »

Đại lý phân phối Faster

Đại lý phân phối Faster Faster VU114F114FB Faster VU114F114F 0.35 bar Faster VU112F112FM faster VU 114F 11FA 0.1 bar Faster TMV38S Faster TMV38S Faster TMV38S Faster TMV34S Faster TMV34S Faster TMV34S Faster TMV12S Faster TMV12S Faster TMV12S FASTER TMV114S Faster TFV38S Faster TFV38S Faster TFV38S Faster TFV34S Faster TFV34S Faster …

Read More »

Cảm biến Honeywell

Cảm biến Honeywell 88609018-3 OM-P9-P12 Modulating PCB (220Vac)(two PCB) 50096547-001 shaft for flanged ball valve DN65-DN80, 50096547-002 shaft for flanged ball valve DN100-DN150 50085727-001 bracket assembly for flanged ball valve DN65-80 50085728-001 bracket assembly for flanged ball valve DN100-150 OM-1F On-Off, 35Nm, 24Vac, Hand-Wheel OM-4F On-Off, 400Nm, 24Vac, Hand-Wheel C8610A …

Read More »