Chủ Nhật , Tháng Mười 13 2019

Khởi động mềm CDRA055T4

Recent Posts

Đại lý phân phối Faster

Đại lý phân phối Faster Faster VU114F114FB Faster VU114F114F 0.35 bar Faster VU112F112FM faster VU 114F 11FA 0.1 bar Faster TMV38S Faster TMV38S Faster TMV38S Faster TMV34S Faster TMV34S Faster TMV34S Faster TMV12S Faster TMV12S Faster TMV12S FASTER TMV114S Faster TFV38S Faster TFV38S Faster TFV38S Faster TFV34S Faster TFV34S Faster …

Read More »

Cảm biến Honeywell

Cảm biến Honeywell 88609018-3 OM-P9-P12 Modulating PCB (220Vac)(two PCB) 50096547-001 shaft for flanged ball valve DN65-DN80, 50096547-002 shaft for flanged ball valve DN100-DN150 50085727-001 bracket assembly for flanged ball valve DN65-80 50085728-001 bracket assembly for flanged ball valve DN100-150 OM-1F On-Off, 35Nm, 24Vac, Hand-Wheel OM-4F On-Off, 400Nm, 24Vac, Hand-Wheel C8610A …

Read More »

Cảm biến chênh áp DPTE50S

Cảm biến chênh áp DPTE50S Thông số kỹ thuật Honeywell DPTE50S DPTM50 -50 ~ 0 ~ +50 Pa1) 20kPa 40kPa DPTM110 -100 ~ 0 ~ +100 Pa1) 20kPa 40kPa DPTM550 -500 ~ 0 ~ +500 Pa1) 20kPa 40kPa DPTM1100 -1k~ 0 ~ +1kPa2) 40kPa 70kPa DPTM100 0 ~ 100Pa1) 0 …

Read More »