Bộ nguồn Murr elektronik 85462

Bộ nguồn Murrelektronik UPS MB CAP ULTRA ADD-ON- IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A for max.1A/21S