Thứ Sáu , Tháng Chín 30 2022

Tag Archives: Sơn tẩm cách điện 188

Can nhiệt WZP-200

Can nhiệt WZP-200 Modul Simatic ET200M/LINK IM 153-2 153-2BA02-0XB0 Rờ le trung gian RCL42404 (DC24V) Sensor nhiệt độ ổ hướng trên máy phát WZP-MA, L=12*185B-3*2000, 40~180 độ C, 5mA” Sensor nhiêt độ ổ đỡ WZP-200, L=12*300*5000, PT100, -200~500″ Sensor nhiêt độ séc măng ổ hướng turbine WZP-200 L=12*150*1000, PT100, 0~450 …

Read More »