Chủ Nhật , Tháng Mười 13 2019

Khởi động mềm CDRA055T4

Recent Posts

Van giảm áp ZJY46H

Van giảm áp ZJY46H Thông số kỹ thuật van Pilot ZJY46H Maximum Application Loader:800MW Maximum application water:5000m3/h Maximum applied head:370m Maximum reduction ratio:12:1 caliber:DN50-DN500 Pressure grade:1.6MPa-6.4MPa (1) Reservoir water level Check the flood level 634.10 m (P=0.1%) Design flood level 631.01m (P=0.5%) Normal water level 630.00 m Restricted water level …

Read More »

Mô đun Allen bradley 1794-Asb

Mô đun Allen bradley 1794-Asb đại lý 1794-Asb | nhà phân phối 1794-Asb | rockwell 1794-Asb 1768-L43              1768-L43S                  1768-L43A 1769-ECR             1756-L63                   …

Read More »

Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866789

Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866789 Thông số kỹ thuật Phoenix contact QUINT-PS/1AC/24DC/40 2320924 Bộ nguồn QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO 2320898 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2866802 Bộ nguồn QUINT-PS/3AC/24DC/40 2320908 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO 2320911 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2866679 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/48DC/5 2866682 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/48DC/10 2866789 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866776 Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866763 Bộ nguồn …

Read More »