Thứ Năm , Tháng Chín 23 2021

Tag Archives: RV-165S-1C25

Máy biến dòng KC2/41Y4179-FRAMEI-1600A

Máy biến dòng KC2/41Y4179-FRAMEI-1600A Máy biến dòng KC2/41Y4179-FRAMEI-2500A Máy biến dòng KC2/41Y4179-FRAMEI-3200A Máy biến dòng KC2/41Y4179-FRAMEI-400A Rơ le bán dẫn G3NA – 425B; Uv: 5-24 VDC; Ura: 200 – 480 VAC Rơ le bảo vệ mất pha, đảo pha Telemecanique model: RM22TG20 Rơ le nhiệt LRD-10C Rơ le thời gian …

Read More »