Chủ Nhật , Tháng Mười 25 2020

Khởi động mềm CDRA055T4

Recent Posts

Can nhiệt WZP-200

Can nhiệt WZP-200 Modul Simatic ET200M/LINK IM 153-2 153-2BA02-0XB0 Rờ le trung gian RCL42404 (DC24V) Sensor nhiệt độ ổ hướng trên máy phát WZP-MA, L=12*185B-3*2000, 40~180 độ C, 5mA” Sensor nhiêt độ ổ đỡ WZP-200, L=12*300*5000, PT100, -200~500″ Sensor nhiêt độ séc măng ổ hướng turbine WZP-200 L=12*150*1000, PT100, 0~450 …

Read More »

Bộ thu phát tín hiệu MOXA AWK-3131

Bộ thu phát tín hiệu ngoài trời MOXA AWK-3131 Thông số kỹ thuật AWK-3131-EU • WLAN Interface Standards IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN IEEE 802.11i for Wireless Security IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol …

Read More »

Nhà phân phối Qualitrol

Nhà phân phối Qualitrol Qualitrol 208-003-01 Qualitrol IDM-T2-IDM-DAU​-DFRO-U/G NSPP IDMT2IDMDAUDFR​OU Qualitrol IDM-LSU-MKII NSPP IDMLSUMKII Qualitrol 9039-0010 USPP 90390010 Qualitrol 109-119-02 USPP 10911902 Qualitrol 038-005-01 Gas Accumulation Indicator FREE SHIPPING Qualitrol Corp. Rapid Pressure Rise Relay Model # 900-003-01 Qualitrol 108-019-01 USPP 10801901 Qualitrol AKM 35600 Pressure/Vacuu​m Switch FREE SHIPPING Qualitrol …

Read More »